S-matik Ekipmaları

Kiosk (Dokunmatik Ekran Bilet Makinaları)

Kuruma ait layout modda hertürlü bilgiyi reklam amaçlı kullanabileceği gibi istenilen görüntüyü ekranda görüntülenebilme özelliğine sahiptir. SM- N, klasik tip ekonomik çözüm arayan, SM-Sbox ise estetiğe önem veren müşteriler için tasarlanmıştır.

Bilet Makinaları

Ayaklı ve masaüstü biletmakinaları , müşterilerin sıra numarasını gösteren bileti almalarını sağlayan sistem bileşenidir. Geniş mekanlarda ayaklıbilet makinaları kullanılırken daha küçük ofis ortamlarında ise masaüstü kullanım yer avantajı sunmaktadır. Bilet makinalarıüzerindeki buton sayısı 1 ile 10 arasında değişebilmektedir.

Göstergeler (Gişe göstergeleri, Ana göstergeler)

Sıramatik göstergesi

Gişe göstergeleri gişe veya hizmet masalarına masa veya banko üzerine yada tavanda sabitlenerek kullanılırlar numarayı çağıran görevlinin el terminali veya sanal terminalinde görünen numarayı gösterirler. Ana göstergeler gişe göstergelerinin çağırdıkları numaraların dikkat çekmesi ve yönünün belirlenmesi için kullanılırlar. Ana göstergeler ve Gişe göstergeleri kullanım alanlarına göre farklı led renklerinde kullanılabilirler. Yeni Aura serisi matrix LED tip göstergeler (ana gösterge, gişe göstergesi) aynı zamanda bilgi panosu (kayaryazı) olarak kullanılabilmektedir.

Akıllı(Fiziksel) Çağrı Terminali

Personelin sırası gelen müşteriyi (numarayı) sıradan çağırabildiği terminal ünitesidir. Müşteriyi paslama, araya sokma ve geri çağırma işlemi yapabilme özelliğine sahip olup portatiftir. Kişi bazında kullanıcı ID code verebilme özelliğine sahip olup, sistemden kişi bazında performans raporu alınabilmesini mümkün kılar. S-Matik sisteminde 19 tuşlu fiziksel bir çağrı terminali kullanılır.

Sanal(Yazılımsal) Çağrı Terminali

SM-ST bir sanal çağrı terminali olup fiziksel terminalin yaptığı tüm işlevleri yerine getirmektedir. Tüm işlemler S-Matik sistemi ile entegre olarak çalışan bir yazılım ara yüzü üzerinden yapılır.

Çevirici

Çevirici, sistem bileşenleri ile yönetim yazılımı arasındaki bağlantıyı sağlayan LAN ve WAN üzerinde çalışan ara birimdir. Sistem ile bilgisayar arasındaki iletişimi sağlar. Çoklu sistemlerde şubelerin veya kuruluşların uzaktan takibini de (gün içerisinde şubeye gelen kişi sayısı, işlem süreleri…v.b.) mümkün kılar.

 

Ding Dong

Ana Göstergede yeni bir müşteri çağırıldığında dikkat çekmek üzere kullanılan sesli uyarı veren sistem bileşenidir. Sisteme istenilen sayıda entegre edilebilir.

 

 

 

AC-DC Adaptör

Güç kaynağı 220 V AC normal akım voltajını, sistemin gerektirdiği 24 V DC akıma çeviren regülatördür. Banko altı veya duvar yanına montajı yapılabilir. Şube veya kurum büyüklüğüne göre adet bazında istenildiği kadar sisteme entegrasyonu sağlanabilmektedir.

Güç kaynakları 24V DC gerilimde 100W’a kadar çıkış gücü vermektedirler.

Yazılım Yönetimi

S-Matik, sadece bilet numarası üreten basit bir sıralandırma sisteminden ibaret değildir. Sistem üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketler(veriler) yazılımda belli alanlarda saklanır ve CRM amaçlı kullanım için raporlanarak bilgiye dönüştürülür. Yazılım yönetimi 3 temel bölümden oluşmaktadır:

Raporlama

Şube Yönetimi

Anlık Şube İzleme
Raporlama

S-Matik yazılım yönetim sisteminde aşağıdaki parametrelere göre raporlar alınabilmektedir:

İşlem/servis grupları ve alt işlem seçenekleri

Gişeler ve kullanıcılar

İstenen zaman aralıkları (saatlik, günlük, haftalık, aylık vb. )

Bekleme süresi/işlem süresi

Bilet alan müşteri/hizmet alan müşteri/beklemeden Giden müşteri

Ortalama ve maximum değerler

Close
Close